.

Aktuellt

  KORVNEWS

  Information från kansliet
  Ett nyhetsbrev för Korvälskare Februari är snart till ända och sportlovet, även känt som Korvlovet, pågår för fullt i vårt avlånga land. Just Korvlovet kom till på 1940-talet för...

  Historien om K.O.R.V.

  Korvakademiens vänförening!
  Korvakademiens efterlängtade vänförening! Måndagen den 15 mars 2001 serverades de mest utsökta korvar hos restaurang Carl Michael på Djurgården, dit drygt trettio glada korventusiaster hade infunnit...
  Den svenska korvresan

  Den svenska korvresan

  av Jan Scherman
  Nu är boken här!  Den svenska korvresan av Jan Scherman är ett unikt dokument om mat och människor, verkligheten och historierna bakom våra bästa korvar. Men...

  Sällskapet K.O.R.V.

   Korvens Oförtrutet Runda Vänner

   Många Korvälskare har önskat att få ingå i Korvakademien som enligt stadgarna har tolv ledamöter med god kunskap om och levande intresse för en högtstående Korvkultur. Då detta inte är möjligt för alla Korvälskare har en vänförening till Korvakademien startats. Magdalena Ribbing var initiativtagare till K.O.R.V. (Korvens Oförtrutet Runda Vänner), som hade som syfte att...