Historien om K.O.R.V.

Korvakademiens efterlängtade vänförening!

Måndagen den 15 mars 2001 serverades de mest utsökta korvar hos restaurang Carl Michael på Djurgården, dit drygt trettio glada korventusiaster hade infunnit sig på anmaning av Ricard Constantinou, Bosse Alexandersson och Magdalena Ribbing som står bakom K.O.R.V. uttytt Korvakademiens Oförtrutet Runda Vänner. Givetvis var föremålet för K.O.R.V:s dyrkan, Korvakademien, närvarande med sin preses, den rödlockiga underbart glada Christina Möller, som berättade om Korvakademien och dess syfte att höja korvens status och kvalitet. Detta kommer K.O.R.V. att bistå med, såväl energiskt som under idogt intagande av de rullformade läckerheterna.

Inger Söderholm, PR-geni, skötte den för dagen nygjorda korvlådan i vilken flertalet närvarande ilade sin medlemsavgift, en hundralapp, varpå ett ljuvligt oväsen inträdde när alla pratade på en gång med varandra och andra. Så småningom satte sig Korvakademiens oförtrutet runda vänner och hälsades välkomna av Ricard och Bosse. K.O.R.V:s synnerligen lösa tyglar och vida ramar beskrevs i termer av total brist på all byråkrati, varje tänkbar årsberärttelse, varje förekomst av revisorer och annat sådant. Istället är denna sammanslutning i likhet med korven själv vild och fri.

Magdalena höll låda om korvfilosofi som hon påstod sig ha funnit i en äldre skrift, citat kan läsas nedan. Efter detta bjöds på en premiär för Ockelbokorven, egentligen en prinsesskorv med ockelbokryddning, men i Rolands variant en slank, långsmal kalvkorv, enrisrökt och hussenapskryddad samt serverad med torkade lingon och rostad blomkålspuré.
Efter denna upplevelse, kungligt delikat, inkom varmrätten i form av en vildsvinskorv, fast och välkryddad, med potatispuré och vårliga picklade gulbetor. Slutligen bjöds en för tillfället lämpad dessert: en luftig ostkaka med havtorn. Ack så läckert! Så korvvänligt! Så roligt! Mera och flera korvar kommer K.O.R.V. till del, i första hand tisdagen den 1 juni, första sommardagen, då en absolut underbar picknick kommer att utgå från Carl Michael i riktning Djurgårdens orörda marker. Vid regn stannar sagda picknick inomhus.

Citat ur Magdalenas korvfilosofi, endast delvis med sanningen överensstämmande:

En korv är ett lålngsmalt objekt med cirkulär omkrets och rundade ändar. Det gör ätandet av den något skilt från en biffs intagande ehuru båda består av kött, eller bör göra det.

Man bör betänka att korven börjar med sitt skinn. Utan skinn ingen korv.

Det ursprungliga skinnet går att härleda till det Gyllene Skinnet vilket kom från en gyllene bagge som var en avkomma till Poseidon och Theophane. Nämda skinn skulle hämtas av Jason med skeppet Argo för att efter utfört uppdrag denne Jason skulle få kung Pelias tron. Eftersom det var en bragd att hämta skinnet som vaktades av en drake som aldrig sov, är skinnet en symbol för ihärdighet, mod och kraft, alltså så som en korv ska vara. Alla goda korvar kan därmed sägas vara företrädare för det Gyllene Skinnet, numera en hög orden, instiftad på 1400-talet.

I sammanhanget bör påpekas att vid livets stora ögonblick intar korven vanligen en hedersplats.
Sålunda är det väl känt att kejsar Napoleon vid slaget vid Waterloo 1815 i juni, egentligen vid Mont Saint-Jean men som hertigen av Wellington hade sitt högkvarter i Waterloo kallas slaget så, alltså att kejsar Napoleon höll sin vänstra hand innanför sin väst därför att han där dolde den välstoppade saucisson, äkta fransk korv från vilken han hämtade kraft att kriga genom att då och då ta en tugga från den.

Men just denna gång hade Napoleon olyckligtvis tappat greppet om korven och därför förlorade han slaget vid Waterloo, kejsardömet och praktiskt taget allt annat.

Det är också väl känt att Winston Churchill, brittisk premiärminister och Nobelpristagare i litteratur, drack åtskilligt med alkohol i form av champagne och whisky. Orsaken till att han klarade sig så väl i det hårda politiska livet var att det som ofta tolkas som en cigarr på de välkända bilderna av Churchill egentligen är en liten stark brittisk korv, som han anbringade i mungipan och tog en tugga av mellan champagne- och whiskyvarven.

Beviset för att det cigarrliknande föremålet i Churchills gap är en korv finns i ett berömt citat från honom:

Korv ska vara god, välgjord samt alltid finnas till hands.

Winston Churchill