Korvens Oförtrutet Runda Vänner

Sällskapet  K.O.R.V.

Många Korvälskare har önskat att få ingå i Korvakademien som enligt stadgarna har tolv ledamöter med god kunskap om och levande intresse för en högtstående Korvkultur.

Då detta inte är möjligt för alla Korvälskare har en vänförening till Korvakademien startats. Magdalena Ribbing var initiativtagare till K.O.R.V.  (Korvens Oförtrutet Runda Vänner), som hade som syfte att minst två gånger per år arrangera Korvkalas. Dessa Korvkalas var mycket uppskattade och välbesökta.

Sällskapets syfte är att med alla till buds stående, ehuru dock lagliga, medel vårda bevara och utveckla Korvtraditionen såväl vad gäller tillverkning som regelbundet intagande.

– att verka för att Korv officiellt proklameras, och accepteras, som svensk nationalrätt.

– att särskilt uppmärksamma Korvtillverkare, Korvdistributörer och inte minst kroghållare, som har den goda smaken att med viss regelbundenhet behaga upptaga Korv, jämte lämpliga tillbehör, i sina menyer. Med självklarhet under rubriken ”Dagens rätt”, men med fördel även under avdelning ”Gastronomiska höjdare” e dyl. i ”a la carte-menyn.

– att årligen fira Alla Korvars Dag den 12 mars samt verkar för att det blir så kallad ”röd dag” i almanackan. 

– att verka för att Korv alltid stavas med stor bokstav.

Medlemskap kan vinnas av alla och en var som räknar Korv som en gastronomisk delikatess och därmed vill verka för föreningens syfte, samt erlägger den fastställda årliga medlemsavgiften, vilken i dessa stadgar fastställs till ett, vilket avgör styrelsen.

Till hedersmedlem kan, av årsmötet, utses person som genom handel och vandel gjort ( eller förväntas göra ) utomordentliga och extraordinära insatser, vilka påvisbart gagnar sällskapets syften.

Formuleringen av dessa Sällskapets syfte och stadgar har till stor och väsentlig del, men med benäget tillstånd och under högaktning och med tacksamhet, stulits från aktade och namnkunniga Sällskapet Grynkorvens vänners år 2005 instiftade syfte och stadgar.