Om K.O.R.V.

Historien om K.O.R.V.

Korvakademiens efterlängtade vänförening! Måndagen den 15 mars 2001 serverades de mest utsökta korvar hos restaurang Carl Michael på Djurgården, dit drygt trettio glada korventusiaster hade infunnit sig på anmaning av Ricard Constantinou, Bosse Alexandersson och Magdalena Ribbing som står bakom K.O.R.V. uttytt Korvakademiens Oförtrutet Runda Vänner. …

Läs mer

Korvens Oförtrutet Runda Vänner

Många Korvälskare har önskat att få ingå i Korvakademien som enligt stadgarna har tolv ledamöter med god kunskap om och levande intresse för en högtstående Korvkultur. Då detta inte är möjligt för alla Korvälskare har en vänförening till Korvakademien startats. Magdalena Ribbing var initiativtagare till K.O.R.V. (Korvens Oförtrutet Runda Vänner), som hade som syfte att minst två gånger per år arrangera Korvkalas. Dessa Korvkalas var mycket uppskattade och välbesökta.

Stadgar för Sällskapet K.O.R.V

Antagna vid sällskapets bildande 2018-11-19. Syfte1. Sällskapets syfte är att med alla till buds stående, ehuru dock lagliga, medel vårda bevara och utveckla Korvtraditionen såväl vad gäller tillverkning som regelbundet intagande.– att verka för att Korv officiellt proklameras, och accepteras, som svensk nationalrätt.– att särskilt uppmärksamma …

Läs mer