Södra Kärrs första KORV-möte

LYCKAD PREMIÄR MED KORVENS OFÖRTRUTET RUNDA VÄNNER

Det stora som hände i helgen i lilla Södra Kärr är att det inte bara stoppades korv utan att det även organiserades Smålands första lokalavdelning av K.O.R.V.

Sällskapets syfte är ”att med alla till buds stående, ehuru dock lagliga, medel vårda bevara och utveckla Korvtraditionen såväl vad gäller tillverkning som regelbundet intagande.” Och vid det historiska mötet i Södra Kärr svor sex hungriga män med god smak att bl.a. verka för att Korv alltid stavas med stor bokstav.

Läs mer om evenemanget på Kerstin och Peppe:s blog.